Misja Przyjaciół Dzieci

Idźmy do dzieci razem!

Galeria rok 2020


O Mołdawii w Wiśle / 02.2020W Lesznej Górnej o misji w Mołdawii / 01.2020Noworocznie o Mołdawii / 01.2020Rozwój i zmiany / 01.2020