Misja Przyjaciół Dzieci

Idźmy do dzieci razem!

Rozwój i zmiany
01.2020

Jedną z rzeczy, którą ogromnie lubię obserwować i doświadczać w pracy misyjnej jest rozwój. Po prostu cieszę się widząc,
jak coś małego przekształca się w coś wielkiego; jak słabe staje się mocne; jak mało znaczące, przybiera na znaczeniu, a to co
nie rokowało wielkich nadziei, przynosi wypełnienie marzenia. Chodzi o progres będący rezultatem Bożego panowania i człowieczego poddania, Bożej mocy i ludzkiej ufności. Jednym słowem – współpracy Boga z człowiekiem. Bogu dzięki, wiele przykładów tego
o czym piszę, widzę w naszej służbie w Mołdawii! Nie o wszystkich udaje mi się napisać, opublikować zdjęcia, czasami tylko dość
krótko o takich przejawach Bożego działania donoszę. Po prostu dzieje się całkiem sporo, a wszystko wymaga czasu…

Jednak teraz chciałbym nieco więcej opisać o tym, co się wydarzyło. Otóż po sześciu latach, kościół który spotykał się w naszym
Domu Misyjnym ‘Metanoia’, przeniósł się do swojego własnego budynku, nieopodal ‘Metanoi’ i rozpoczął służbę w nowym miejscu. Dotychczas, a więc właściwie do grudnia ubiegłego roku, korzystali z udostępnionego miejsca przez naszą Misję. Rozpoczynali
zakładanie zboru w 2013 roku i zdecydowaliśmy się na współpracę. Było to raptem dwa lata od zakupienia Domu ‘Metanoia’.
Powodem było potrzebne rodzącemu się kościołowi miejsce, ale też wspólna wizja docierania z Ewangelią do dzieci. Narodził się
pomysł, aby w ‘Metanoi’ mógł powstać klub biblijny dla dzieci. I tak przez ponad sześć lat, jako MPD wspieraliśmy działalność tego
klubu finansowo, materialnie, czy też bezpośrednio, prowadząc różne zajęcia z dziećmi. Udało się wiele, klub zaczął prężnie działać
i przez kilka lat, codziennie od poniedziałku do piątku, około 30-40 dzieci objętych było tą służbą. 

Praca się rozwijała, służba rosła, kościół się powiększał. Dzięki Bożej łasce, dzisiaj ta sama praca z dziećmi może się już
odbywać w nowym, większym budynku kościelnym! Pastor Adrian, przy wielu okazjach podkreśla, że ogromny udział w tym rozwoju,
odegrała właśnie wspólna praca z Misją Przyjaciół Dzieci. Ze swej strony chciałbym równie mocno, głośno i dobitnie powiedzieć,
że to współdziałanie było i jest wciąż możliwe dzięki pomocy i wsparciu, które jako Misja otrzymujemy od różnych osób, być może
właśnie od Ciebie!? Tak więc dzięki Bożej synergii, która mogła pojawić się i zadziałać tak pięknie, możemy podziwiać pomnożenie
i poszerzenie służby; możemy wielbić Boga i widzieć cudowny rozwój Bożego dzieła! O błogosławieństwach wynikających
z dotychczasowej współpracy, pisałem nie jeden raz, a niejako podsumowałem je na tej stronie internetowej. Donosiłem też
kiedyś o pewnym szczególnym skarbie, jakim dla mnie i pewnie każdego z nas są osoby, które dzięki tej wspólnej służbie
nawróciły się! Nazywam ich Skarbami ‘Metanoi’ i możecie o nich przeczytać na tej stronie. N
iech Bogu płynie chwała,
a wszystkim Wam
, którzy w jakikolwiek sposób przyczyniliście się i wciąż jesteście zaangażowani we wspieranie służby MPD
w Mołdawii, utrzymanie Domu Misyjnego ‘Metanoia’, czy konkretnie w pracę tego klubu biblijnego – serdecznie dziękuję!
Bez wątpienia to nasza wspólna radość i owoc wzajemnych wysiłków! 

Rozwój niesie też ze sobą zmiany. Nasi mołdawscy przyjaciele rozpoczęli nowy etap, nowy rozdział w historii swojej społeczności
oraz służbie. Nadal jako Misja chcemy im towarzyszyć i pomagać. Tymczasem zrobiło się miejsce w ‘Metanoi’… Dotychczas ten
budynek i cała posesja, była w dużej mierze wykorzystywana jako zaplecze działalności kościoła i prowadzonej służby z dziećmi.
Teraz mieszkają tam Galina i Giena, zajmując się administrowaniem całego domu. W dalszym ciągu służy on nam jako baza misyjna,
magazyn materiałów do pracy z dziećmi oraz naszej misyjnej działalności, miejsce noclegowe dla różnych gości i krótkoterminowych misjonarzy, usługujących w Mołdawii oraz jako miejsce organizowania różnych spotkań związanych z pracą misyjną. 

Modlimy się, aby Pan Bóg pokazał nam co jeszcze ma się tam dziać, jaki jest Boży plan dla tego miejsca i w jaki sposób Dom
Misyjny ‘Metanoia’ mógłby przyczynić się do rozwoju Bożej służby i kościoła w Mołdawii. Uprzejmie i z całego serca proszę i Ciebie
o modlitwę! Chcemy podążać zgodnie z wolą Bożą i podejmować decyzje inspirowane Jego Duchem! Pięknie dziękuję za taką modlitwę
i za całą pomoc, życzliwość i przyjaźń, za finanse i materialne wsparcie, za uskrzydlające, zachęcające słowo i wszelkie dobro, dzięki któremu teraz mogę pisać o tak doniosłych sprawach. Wciąż tego wszystkiego potrzebujemy i tylko dzięki takiej pomocy możemy
wypełniać nasze powołanie i przeznaczenie misyjne; możemy kontynuować rozpoczętą pracę i oczekiwać rozwoju, Bożego dynamizmu
i jeszcze wspanialszych owoców. A Panu Bogu niech za wszystko płynie chwała!