Misja Przyjaciół Dzieci

Idźmy do dzieci razem!

W Lesznej Górnej o Mołdawii
01.2020

Można powiedzieć, że misjonarz, a szczególnie taki, który pracuje wśród dzieci, cieszy się dwa razy! Pierwszy raz, gdy na misji
spotyka dzieci i drugi raz, gdy może dzieciom opowiadać o swojej pracy. Właśnie ten drugi rodzaj radości spotkał mnie, moją żonę
i córkę, gdy w Lesznej Górnej mogłem opowiedzieć dzieciom o służbie Misji Przyjaciół Dzieci w Mołdawii. W tej małej wiosce, tuż
przy granicy z Czechami, mieszka Danusia, które ma wielkie serce dla misji! Sama jest misjonarką Chrześcijańskiego Stowarzyszenia
MED i zaprosiła nas na zimowisko dla dzieci, które już od wielu lat organizuje w Lesznej. Była to wyśmienita okazja nie tylko, by zaprezentować misyjną pracę, ale też podzielić się z dziećmi Ewangelią. Motywem przewodnim tego dnia, była zachęta, aby zostać misjonarzem. Kto wie, może kiedyś jedno z "tych małych" dzisiaj, będzie już wkrótce podążało misyjną drogą? Może nasze drogi
skrzyżują się w Mołdawii? Kto wie... Jesteśmy ogromnie Panu Bogu wdzięczni za ten przywilej służby misyjnej i możliwości dzielenia
się nią z innymi. Dziękujemy również wszystkim, którzy wspierają nas w tej pracy i wspólnie z nami tworzą obraz wydarzeń i uczestniczą
w tym dziele. Niech Bogu wciąż płynie chwała!