Misja Przyjaciół Dzieci

Idźmy do dzieci razem!

Uchodźcy z Ukrainy w Mołdawii

Jako Misja Przyjaciół Dzieci od początku wojny w Ukrainie organizujemy i przekazujemy wsparcie dla pastorów trzech kościołów, które niosą pomoc uchodźcom z Ukrainy w Mołdawii, w czterech miejscowościach: pastor Oleg w Strășeni i Negrești, pastor Iona w Rece i pastor Adrianw Strășeni. Pomoc ta obejmuje również służbę uchodźcom na przejściach granicznych Ukrainy i Mołdawii, transport Ukraińców do różnych miejsc w Mołdawii, a także przewożenie ich na granicę z Rumunią, skąd mogą udać się w dalszą drogę. 

Zobacz albumy zdjęć ilustrujące pomoc kościołów w Mołdawii dla uchodźców z Ukrainy we współpracy z MPD:

Kościół pastora Olega
w Strășeni i Negrești


Kościół pastora Iona
w Recea


Kościół pastora Adriana
w Strășeni