Misja Przyjaciół Dzieci

Idźmy do dzieci razem!

Mołdawia

W Mołdawii pracujemy misyjnie już od 2004 roku. 

Naszą wizją jest przemieniona Mołdawia, tzn. jakość Bożego Królestwa przejawiająca się we wszystkich sferach życia,
każdego mieszkańca. U podstaw leży wspólne działanie chrześcijan z Polski i Mołdawii. Wysiłki te skoncentrowane są wokół
naszego Domu Misyjnego ‘Metanoia’. Staje się on jakby osią naszych poczynań. 

Kluczowe są dla nas trzy kierunki: Ewangelizacja, Duszpasterstwo i Jedność Kościoła. 

Pierwszy jest kontynuacją dotychczasowej służby, wzbogaconą o nowe możliwości. Drugi jest odpowiedzią na zaobserwowaną
potrzebę wzmocnienia wierzących w ich duchowym wzroście. Trzeci kierunek jest nadrzędną wartością, o którą chcemy zabiegać,
ale też wyznacza standardy naszego działania. Jest drogą po której chcemy kroczyć, a jednocześnie miejscem, w którym chcemy
przebywać z naszymi siostrami i braćmi. 

Obecnie w kraju nad Prutem i Dniestrem realizujemy szereg projektów, które mają na celu wypełnienie zadania do jakiego
nas Pan Bóg powołał. Zapraszamy do zapoznania się z tymi przedsięwzięciami i serdecznie zachęcamy do ich wspierania! 

Nasze aktualne projekty:

| Biblie dla dzieci

| Modlitwa o Mołdawię

| Projekt Edukacyjny

| Wiejskie Ewangelizacje Dzieci

| Pomoc Medyczna

| Nakarmić Głodnych

| Dom Misyjny 'Metanoia'

| Projekt Informatyczny

| Nicu - mołdawski misjonarz

| Lego dla Mołdawii