Misja Przyjaciół Dzieci

Idźmy do dzieci razem!

Dom Misyjny 'Metanoia'

Ważne zmiany organizacyjne w służbie Misji Przyjaciół Dzieci w Mołdawii. 07 czerwca 2021 r. sprzedaliśmy Dom Misyjny 'Metanoia'. Przez 10 lat (2011 - 2021) była to nasza baza misyjna MPD, miejsce, w którym dzieci, młodzież i dorośli znajdowali różnego rodzaju wsparcie i pomoc, a przede wszystkim nowe życie w Chrystusie i duchowy wzrost. Było to nasze misyjne zaplecze materiałowe i miejsce noclegowe. Stąd koordynowaliśmy naszą służbą w Mołdawii. Dzięki Bożej łasce, Dom ten stał się miejscem gdzie dzieci, młodzież i dorośli znaleźli Bożą miłość, uzdrowienie i akceptację. Było to miejsce Bożego działania w sercu wielu tych, którzy przekraczali progi naszego misyjnego domu!

Pragniemy, aby służba Misji Przyjaciół Dzieci w Mołdawii była kontynuowana, a nawet więcej - rozszerzana. Decyzja o sprzedaży misyjnego domu, ma właśnie na celu jeszcze efektywniejsze wypełnianie naszego misyjnego powołania. 

Chcę serdecznie podziękować wszystkim, którzy wspierali to miejsce modlitwą, finansowo, materialnie, czy osobiście poprzez swą pracę i służbę! Jesteście współtwórcami pięknego dzieła! Panu Bogu płynęła chwała i ufam, że nadal będzie płynąć szerokim strumieniem!

To o czym informujemy poniżej, to już historia... Jednak, jak wiadomo "historia est magistra vitae" dlatego warto pamiętać i zaglądać do przeszłości. A nade wszystko, to piękno Bożego działania i niech Jemu płynie chwała za to, co było! Panu Bogu też powierzamy całą przyszłość służby Misji Przyjaciół Dzieci w Mołdawii!

Zobacz, jak funkcjonował Dom Misyjny 'Metanoia'

Wojciech Borys, dyrektor MPD