Misja Przyjaciół Dzieci

Idźmy do dzieci razem!

NAKARMIĆ GŁODNYCH


Riecia to mołdawska wioska w centrum Mołdawii. Od 2007 roku, dzięki finansowemu wsparciu chrześcijan
z Polski, może tam funkcjonować stołówka dla dzieci z ubogich rodzin. Regularnie, przez pięć dni w tygodniu
około 40 dzieci z wioski otrzymuje gorący posiłek. Poza tym, odbywają się dla nich zajęcia biblijne. Dzieci
mogą więc usłyszeć i doświadczyć w praktyce Bożej miłości! Naszym przywilejem jako Misji Przyjaciół
Dzieci jest przekazywanie środków finansowych do naszych przyjaciół na Mołdawii, którzy zajmują się tą
służbą, a także osobiste zaangażowanie. 

Zapraszamy do obejrzenia krótkich relacji, przedstawiających działalność stołówki: 

rok 2011: Stołówka w Riecia 

rok 2015: Pomoc medyczna 

rok 2016: Remont budynku 

Zachęcamy przede wszystkim do modlitwy o wszystkie dzieci, które są objęte opieką; o ich rodziny i całą
wioskę Riecia. W 2011 roku powstał tam kościół, który też potrzebuje naszego duchowego wsparcia.
Módlmy się o całą Mołdawię, by jej mieszkańcy mogli doświadczyć Bożej miłości; o Kościół mołdawski,
by w jedności i odwadze mógł głosić Ewangelię; o Boże prowadzenie i błogosławieństwo dla wykonywanej
służby w tym kraju oraz o mądrość w planowaniu i udzielaniu wsparcia jego mieszkańcom.

Jeśli chcesz pomóc, skontaktuj się z nami poprzez poniższy formularz:


 Dziękujemy za Twoje zaangażowanie i wszelką pomoc! Niech Pan Bóg obficie Cię błogosławi!