Misja Przyjaciół Dzieci

Idźmy do dzieci razem!

Wsparcie

Misja Przyjaciół Dzieci utrzymuje się dzięki modlitewnemu i finansowemu wsparciu. Dziękujemy każdemu kto modli się o naszą służbę i/lub przekazuje ofiary umożliwiające naszą działalność. Przede wszystkim jesteśmy wdzięczni Bogu, który powołał nas do tej pracy i wciąż utrzymuje w służbie misyjnej.

Jak praktycznie można pomóc?

Modlitwa. Każdy, kto chce modlić się o naszą służbę, może otrzymywać listy modlitewno-informacyjne, w których opisujemy krótko co dzieje w naszej pracy, jak Bóg odpowiada na modlitwy oraz przekazujemy konkretne prośby. Jeśli Jesteś taką osobą, bardzo uprzejmie prosimy Cię, abyś nas o tym poinformował. Chcemy mieć z Tobą kontakt! Zadzwoń, wyślij maila, napisz sms-a...

Finanse. Przeznaczając czas na pracę misyjną, potrzebujemy finansowego zabezpieczenia. Nasze wydatki dotyczą działalności misyjnej oraz są związane z utrzymaniem naszej rodziny. Jeśli Bóg położy Ci na sercu ofiarowanie pieniędzy na naszą służbę, możesz je przekazywać na podane niżej konto lub w systemie PayPal. Również w takim przypadku pragniemy utrzymywać łączność z Tobą. Chcemy też informować Cię o naszej służbie przesyłając nasze listy.

Aby wesprzeć finansowo służbę naszej Misji, możesz użyć jednego z niżej podanych sposobów:

Misja Przyjaciół Dzieci
nr konta bankowego:
45 2130 0004 2001 0270 2629 0001

Do przelewów przez Internet, wystarczy nazwa i numer konta, tak jak podaliśmy.

Już teraz można przekazywać darowiznę na rzecz Misji Przyjaciół Dzieci za pomocą systemu PayPal.


Zachęcamy do skorzystania z tej wygodnej i bezpiecznej formy! 

Serdecznie dziękujemy za wsparcie! 


In the case of payments from abroad:  
Please use PayPal system to send your gift to us Thank you very much!

Dziękujemy! Cenimy Twoje zaangażowanie! Poprzez swoje wsparcie stajesz się wspólnikiem dobrych dzieł, które Pan Bóg w Swej łasce i miłosierdziu pozwala nam dokonać. Ktoś trafnie powiedział: "ja nie mogę zrobić tego co ty, również ty nie możesz zrobić tego co ja, ale razem możemy zrobić dla Boga coś pięknego". 

Zapraszamy do współpracy! W tym celu możesz posłużyć się poniższym formularzem. Wypełnij odpowiednie pola i prześlij do nas. Dziękujemy!